Thuis

Ontwaakt! verworpenen der Aarde 
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer 
Reed‘lijk willen stroomt over de Aarde 
en die stroom rijst al meer en meer 
Sterft, gij oude vormen en gedachten 
Slaaf geboor‘nen, ontwaakt! ontwaakt! 
De wereld steunt op nieuwe krachten 
begeerte heeft ons aangeraakt 

Makkers! ten laatste male 
tot de strijd ons geschaard 
en de Internationale 
zal morgen heersen op Aard