Tegen oorlog en bezetting, solidair met de Oekraïense en Russische arbeidersbeweging voor vrede!

English below

Als socialisten zijn we, zoals zovelen, geschrokken van de agressieve inval van het Russische leger in Oekraïne. Deze inval veroordelen wij onomwonden. In Rusland is er in diverse steden nu een vredesbeweging op straat gegaan die een direct einde eist aan deze agressie. Dit steunen wij van harte.

Tegelijkertijd zullen we elke actie veroordelen die het Westen, in NAVO-verband of anderzijds, wil uitvoeren om dit conflict verder te escaleren in het belang van de Westerse imperialistische mogendheden.

Elk mens moet kunnen rekenen op veilige en goede opvang. Wij eisen daarom dat de regering Rutte IV de grenzen opent voor alle Oekraïense vluchtelingen die niks te maken hebben met deze oorlog. Tegelijkertijd roepen we op tot solidariteit met de Oekraïense arbeidersbeweging om lokaal leed te verzachten.

Op maandag 28 februari is er een anti-oorlogsbijeenkomst Vrede voor Oekraïne in Amsterdam georganiseerd door ROOD, Niet In Mijn Naam, Democratisch Socialisten Amsterdam en Stop de Wapenhandel, en wij roepen op om hierbij aan te sluiten. Adres: ingang links van Pesthuislaan 2-98, Amsterdam (bereikbaar via de tuin).

In verband met ruimte is het gewenst om je van tevoren even aan te melden.

Against war and occupation! Solidairity with the Urkranian and Russian workers movement for peace!

As socialists we are, like many, shocked by the aggressive invasion of the Russian Army in Ukraine. This invasion we condemn unequivocally. There has been a peace movement taking to the streets in many Russian cities demanding an end to this agression. We support this wholeheartedly.

At the same time we shall condemn any action that the West, by NATO or otherwise, wants to carry out to further escalate this conflict in the interest of Western imperialist powers.

Every human must be able to count upon safe and proper shelter. We demand therefore that the government ‘Rutte IV’ opens the borders for all Ukrainian refugees that have nothing to do with this war. At the same time we call for solidarity with the Ukrainian workers movement to soften local suffering.

Monday the 28th of February there is an anti-war meeting ‘Vrede voor Oekraïne’ (Peace for Ukraine) organised in Amsterdam by ‘ROOD’ (‘RED’, former youth organisation of the socialist party, now independent), ‘Niet In Mijn Naam’, ‘Democratic Socialists Amsterdam’ and ‘Stop the Weapons Trade’, and we call to attend this. Address: Entrance to the left of Pesthuislaan 2-98, Amsterdam (reachable through the garden).

Due to limited space, we ask for you to let us know that you’re coming.