Verslag bijeenkomst Werkgroep Socialisten Oost-Brabant 2-2-2022

Afgelopen woensdag kwam de Werkgroep Socialisten Oost-Brabant voor de tweede keer bij elkaar. Een kort verslag van een energieke nieuwe groep.

De werkgroep is vorige maand opgestart naar voorbeeld van groepen elders in het land, waar er inmiddels een tiental van zijn. Ook hier hadden de aanwezigen voornamelijk nog een SP achtergrond: van kritische huidige leden, tot mensen die de partij al enige jaren terug gedesillusioneerd hadden verlaten. Een boel ervaring bij elkaar.

Op de agenda stonden een aantal zaken. Zo starten we een lokaal 1 mei comité in Eindhoven, waar meteen ook een werkgroep voor werd gevormd om zich hiermee bezig te houden. Ook het woonprotest op 13 maart aanstaande in Eindhoven werd besproken. Er ligt inmiddels campagnemateriaal klaar en we spraken af deze verder te verspreiden via onze eigen netwerken.

Hierna werd een organisatorisch punt ingebracht, om democratische structuren op te zetten met het verkiezen van een driekoppig bestuur, waaronder een gekozen voorzitter. Bij een tweede bijeenkomst is het vooral nog zoeken naar een goede vorm, maar we vonden het wenselijk om gekozen en transparante vertegenwoordiging te hebben, in plaats van dat het initiatief ligt bij mensen die dat willen nemen waardoor je wellicht ‘schaduwstructuren’ krijgt. Hieraan gekoppeld was ook een korte discussie over wat voor mandaat zo’n bestuur dan zou moeten krijgen.

Verder was er tijdens dit punt nog een discussiepunt over wat voor soort organisatie we willen zijn. Willen we een partij opzetten of meer fungeren als pressiegroep richting bestaande organisaties? Nu zal hier landelijk ook een voorjaarsconferentie over worden georganiseerd binnenkort, maar was er ook een behoefte om het hier lokaal over te hebben. Deze discussie zal daarom worden voorbereid en geagendeerd voor het volgende overleg.

Besloten werd om een stuk over het mandaat voor te bereiden voor het volgende overleg op 2 maart. Kandidaten kunnen zich overigens opgeven voor de positie van voorzitter of algemeen bestuurslid tot 26 februari. Heb jij interesse om mee de kar te trekken? Laat het ons weten door een mail te sturen naar contact@socialistenoostbrabant.nl

We sloten de bijeenkomst af met een discussie over de campagne tegen het FvD. Dit initiatief was door een van de deelnemers toegelicht, waarbij de intentie was om een brede coalitie op te zetten tegen racisme in de raad van Eindhoven, waar het FvD verkiesbaar gaat zijn. Helaas was het initiatief nog niet uit de verf gekomen en hadden diverse progressieve organisaties in Eindhoven nog geen toezeggingen gedaan of de boot zelfs afgehouden. Het probleem bleek te gaan om een woordkeuze, zo zou een deel van de aangeschreven organisaties per sé ‘fascisme’ benoemd willen hebben en een ander deel weer niet. Het gevolg was een vrij typische linkse impasse. Hierdoor kwam de vraag op of we zelf het initiatief hierin zouden kunnen oppakken. Hierop gaan we ons ook voor het komende overleg buigen.

Al met al was het een energieke en interessante bijeenkomst en geeft het absoluut een basis om op verder te bouwen. Wil jij je aansluiten bij de werkgroep? Meld je via contact@socialistenoostbrabant.nl!